Tulosta

Talon-saaga

Kagawa, Julie: Lohikäärmeet. Talon-saaga 1. (Talon, 2014).
Kagawa, Julie: Kapinalliset. Talon-saaga 2. (Rogue, 2015).
Kagawa, Julie: Sotilaat. Talon-saaga 3. (Soldier, 2016).
Kagawa, Julie: Legioona. Talon-saaga 4. (Legion, 2017).