Tulosta

Dorsai-trilogia

Dickson, Gordon R.: Erehtymisen taito. Dorsai-trilogia 1. (The Tactics of Mistake, 1971).
Dickson, Gordon R.: Sotilas ei kysy. Dorsai-trilogia 2. (Soldier, Ask Not, 1967).
Dickson, Gordon R.: Dorsai!. Dorsai-trilogia 3. (1959).