William Morris

Iso-Britannia, 1834-1896

Ihannemaa. (News from Nowhere, 1890). Suom J.K. Kari. Työväen kustannus 1900.