V(ladimir) A(fanasjev) Obrutsev

Neuvostoliitto, 1863-1956

Sannikovin maa. (Zemlja Sannikova, 1926). Suom Salme Peterzens. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike 1961.