Timothy Findley

Kanada, 1930-2002

Ikuisen hämärän vaeltaja. (Pilgrim, 1999). Suom Heikki Salojärvi. Gummerus 2000.
Suuri tulva. (Not Wanted on the Voyage, 1984). Suom Hanno Vammelvuo. Gummerus 1986.
2.laitos: Koko Kansan Kirjakerho 1986.