Arren Zherbin

    Suntila, Shimo & Myllymäki, Mia & Kantola, Camilla & Lönnberg, O.E. & Zherbin, Arren (toim.): Meliwas ja muita kaupunkeja. (2017). Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry 2017.