Irving Benig

Yhdysvallat, 1944-

Matka valon vuosituhanteen. (The Messiah Stones, 1995). Suom Hanna Tarkka. Otava 1995.