William Peter Blatty

Yhdysvallat, 1928-2017

Paholaisen riivaama. (The Exorcist, 1971). Suom Matti Kannosto. Tammi 1972.
Paholaisleegio. (Legion, 1983). Gummerus 1985.