Edwin Corley

Yhdysvallat, 1931-1981

Manhattanin valloitus. (Siege, 1969). Suom Liisa Jalovaara. Gummerus 1971.