Diane (Elizabeth) Duane

Yhdysvallat, 1952-

Haluatko velhoksi?. Velhonuoret 1. (So You Want to Be a Wizard, 1983). Suom Kaisa Luntinen. WSOY 2003.
Korkeinta velhoutta. Velhonuoret 3. (High Wizardry, 1990). Suom Jorma-Veikko Sappinen. WSOY 2005.
Syvintä velhoutta. Velhonuoret 2. (Deep Wizardry, 1985). Suom Kaisa Luntinen. WSOY 2004.

Velhonuoret


Haluatko velhoksi?. Velhonuoret 1. (So You Want to Be a Wizard, 1983). Suom Kaisa Luntinen. WSOY 2003.
Syvintä velhoutta. Velhonuoret 2. (Deep Wizardry, 1985). Suom Kaisa Luntinen. WSOY 2004.
Korkeinta velhoutta. Velhonuoret 3. (High Wizardry, 1990). Suom Jorma-Veikko Sappinen. WSOY 2005.