Henry Sutton

(Oik. Slavitt, David Rytman)

Ukkoskuume. (Vector, 1970). Suom Eero Huhtala. WSOY 1972.