Helsingin Kaiun kertomuskokoelma

8. Wells, H. G.: Eräitä kertoelmia. (1907). Emil Vainio 1907.