Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino

Collins, (William) Wilkie: Jäätyneellä syvyydellä. (The Frozen Deep, 1874). 1877.