Turun Kirjapaino- ja Sanomalehti

Richter, Eugen: Elämä sosialistivaltiossa. Vapaasti Bebelin mukaan. (Sozialdemokratische Zukunftsbilder, Frei nach Bebel, 1891). 2.laitos: 1908.