Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry

Saloranta, Tuomas (toim.): Pimeyden reunalla ja muita uusrahvaanomaisia kertomuksia. (2011). 2011.
Karppanen, Pasi & Ahlstedt, Laura (toim.): Ajan poluilla - Kotimaisten vaihtoehtohistorianovellien antologia. (2013). 2013.
Karppanen, Pasi (toim.): Valitut - Suomen presidenttien salainen historia. (2018). 2018.