Työväen sanomalehti

Bellamy, Edward: Vuonna 2000. (Looking Backward 2000-1887, 1888). 1902.
France, Anatole: Europan yhdysvallat eli kapitalismista sosialismiin. (Sur la pierre blance, 1905). 1907.