Tulosta

Tripodien aika

Christopher, John: Viimeinen tukikohta. Tripodien aika 1. (The White Mountains, 1967).
Christopher, John: Lyijykaupunki. Tripodien aika 2. (The City of Gold and Lead, 1967).
Christopher, John: Tulinen pyörre. Tripodien aika 3. (The Pool of Fire, 1968).