Tulosta

Vampyyrisiskokset

Stine, R. L.: Vampyyrisiskokset. Vampyyrisiskokset 1. (Dangerous Girls, 2003).
Stine, R. L.: Yön maku. Vampyyrisiskokset 2. (Dangerous Girls: The Taste of Night, 2004).