Tulosta

Endgame

Frey, James & Johnson-Shelton, Nils: Endgame: Loppupeli. Endgame 1. (Endgame: The Calling, 2014).
Frey, James & Johnson-Shelton, Nils: Endgame: Taivaan avain. Endgame 2. (Endgame: Sky Key, 2015).
Frey, James & Johnson-Shelton, Nils: Endgame: Pelin säännöt. Endgame 3. (Rules of the Game: An Endgame Novel, 2016).