Nikolai G(avrilovits) Tshernyshevski

Venäjä, 1828-1889

Mitä on tehtävä?. (Tsto celat, 1863). Suom N. Jaakkola. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike 1956.
2. laitos: Progress 1982.