Helvi Nurminen

Suomi

Romaanit

Manner, Eeva-Liisa (toim.): Kauhujen kirja. (1964). Weilin & Göös 1964.