Irving Wallace

Yhdysvallat, 1916-1990

Ihme. (The Miracle, 1984). Suom Marja Haapio. Weilin & Göös 1985.
Pakopaikka. (The Pigeon Project, 1979). Suom Pentti Kuusikko. Otava 1980.
Vaihdettu nainen. (The Second Lady, 1980). Suom Minna Lehtonen. Otava 1981.