Max Ehrlich

(Max Simon Ehrlich)

Yhdysvallat, 1909-1983

Peter Proudin edellinen elämä. (The Reincarnation of Peter Proud, 1974). Suom Erkki Hakala. Gummerus 1976.
2. laitos: Kuka minä olin?. Koko Kansan Kirjakerho 1985.