Cixin Liu

Kiina, 1963-

Kolmen kappaleen probleema. Muistoja planeetta Maasta 1. (Santi, 2006). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2018.
Kuolema on ikuinen. Muistoja planeetta Maasta 3. (Sishén yongsheng, 2010). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2020.
Synkkä metsä. Muistoja planeetta Maasta 2. (Kiinankielinen alkuteos: Heian senlin, 2008). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2019.

Muistoja planeetta Maasta


Kolmen kappaleen probleema. Muistoja planeetta Maasta 1. (Santi, 2006). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2018.
Synkkä metsä. Muistoja planeetta Maasta 2. (Kiinankielinen alkuteos: Heian senlin, 2008). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2019.
Kuolema on ikuinen. Muistoja planeetta Maasta 3. (Sishén yongsheng, 2010). Suom Rauno Sainio. Aula & Co 2020.

Novellit

Ihmiselämä (2015).