Tsingiz Aitmatov

Neuvostoliitto, 1928-2008

Eikä päivä pääty. (I dolse veka dlitsja den, 1980). Suom Ulla-Liisa Heino. Kansankulttuuri 1981. Neuvostokirjallisuutta-sarja.
2. laitos: SN-Kirjat 1990.