Eugen Richter

Saksa, 1838-1906

Sosialidemokraattisia tulevaisuudenkuvia. Vapaasti Bebelin mukaan. (Sozialdemokratische Zukunftsbilder, Frei nach Bebel, 1891). Helios 1906.
2. laitos: Elämä sosialistivaltiossa. Vapaasti Bebelin mukaan. Turun Kirjapaino- ja Sanomalehti 1908.
3. laitos: Sosialidemokraattisia tulevaisuudenkuvia. Mattila & kumpp 1924.