James Hall Roberts

(Robert Lipscomb Duncan)

Yhdysvallat, 1927-1999

Helmikuun suunnitelma. (The February Plan, 1967). Suom Heikki Koskimies. Versum 1969.