David L. Seidman

Herkules - Ensimmäinen uhri. (Hercules: The Legendary Journeys: The First Casualty, 1997). Suom Ilkka Rekiaro. Otava 1998.